Wereldverbeteraars

We doen dit werk om de wereld beter te maken. Dat doen we dagelijks en dat doen we al jaren. Sinds 2000 onder de naam Bo.2. Elk ontwerp dat we schetsen, elk overleg dat we voeren, altijd proberen we tot een resultaat te komen dat beter is.

Beter wil zeggen een betere oplossing; een oplossing voor meerdere problemen, duurzamer, slimmer, eenvoudiger te realiseren en mooier.

Mooier bevat een heleboel zaken die moeilijker kwantificeerbaar zijn dan tijd en geld. De esthetica van de gebouwde wereld ligt niet alleen in het visuele. De sensatie van het lopen door een gebouw, de herinnering aan de geur van een ruimte, de warmte van de zon op je huid achter een gevelopening. Dat wat een gebouw mooi maakt hangt samen met onze waarneming van het gebouw en die waarneming wordt gekleurd door de omgeving, door onze herinnering, door verwachting en door herkenning.

De gebouwde omgeving heeft omgekeerd ook directe invloed op hoe je je voelt, hoe je functioneert. Het welzijn van een bewoner of je collega's, het welzijn van eenieder wordt mede beïnvloed door de gebouwde omgeving.

Bo.2 is zich bewust van de verantwoordelijkheid die hier bijhoort. Het is onze verantwoordelijkheid het bestaande te bevragen, te onderzoeken of het beter kan. Daar is vaak lef voor nodig, we zijn adviseur, expert en ontwerper en tegelijkertijd moeten we ook naïeveling durven zijn en tegen de stroom in durven zwemmen als dat nodig is.

Bo.2 ontwerpt aan een wereld die haar bewoners scherp, zelfstandig en onafhankelijk maakt, een wereld die kansen biedt en uitdaagt, die aanzet tot nadenken en participatie: een wereld waarmee je je verbonden kunt voelen.