Samenwerken

Een gebouw is een middel, één van de middelen om een doel te bereiken. Ons bureau is erop gericht samen met alle betrokkenen dat doel te ontdekken. Wij initiëren, stimuleren en stroomlijnen dit proces. Door onze ruime ervaring met het ontwikkelen van plannen en ontwerpen van gebouwen weten we wat een ontwerp kan bewerkstelligen en wat niet. We ontwerpen geen luchtkastelen, we bouwen paleizen.

Bij al onze projecten kijken we voorbij de plangrenzen en bevragen we de positie van ons ontwerp ten aanzien van zijn omgeving. Hierdoor zijn wij in staat de relevantie van onderdelen te overzien en intelligente, geïntegreerde oplossingen aan te dragen. We kennen de wetten en regels en de processen waarin deze toegepast worden. We kennen de markt en de kosten en zijn daardoor in staat ook bij complexe opgaven aansprekende ontwerpen te maken én te realiseren.

De ervaringen en belevingen van onze medewerkers worden bij elke opgave aan elkaar getoetst, onderzocht en bediscussieerd - indien nodig met externe experts - zo slagen we er elke keer in een geraffineerde, gelaagde totaalervaring te scheppen. Bo.2 is er trots op door haar werkwijze een uitmuntend besef van proces, ruimte en beleving ontwikkeld te hebben.