BNA Architectuurprijs 08 - categorie Grote Projecten

20 April 2009

Bo.2 architectuur en stedenbouw wint de BNA Architectuurprijs 2008
De jury van BNA Midden Brabant heeft op 21 juni jl. de Architectuurprijs 2008 in de categorie woningbouw toe te kennen aan Bo.2 architectuur en stedenbouw voor het project Holland Carré. In 1992 kan architect Paul Goltstein niet vermoeden dat een aantal prettige gesprekken met Herman Holland uiteindelijk zal leiden tot de realisatie van een grootstedelijk project aan de Hart van Brabantlaan: Holland Carré, een plan met 81 koopappartementen, 121 huurappartementen en 17 stadswoningen op het Hollandterrein. En nu ook nog eens bekroont met een fraaie prijs.

Tijdloos door ritme, verhoudingen en materiaalkeuze
Om bewoners van Holland Carré voldoende lucht en ruimte te bieden, kiest Paul Goltstein van Bo.2 architectuur en stedenbouw, voor een stedelijk carré. De beslotenheid van het binnencarré biedt de mensen rust in tegenstelling tot de drukte van de Hart van Brabantlaan, waar het plan vijftien bouwlagen telt. Het carré blijft aan de St. Ceciliastraat en de Elzenstraat beperkt tot respectievelijk vijf en drie bouwlagen, zodat het gehele complex is afgestemd op drie verschillende woonmilieus en is afgebouwd naar de schaal van de wijk die erachter ligt. Holland Carré wordt aan de buitenzijde gedomineerd door een bakstenen gevel en er ontbreken tierelantijntjes omdat Goltstein niet gelooft in schreeuwerigheid en protserigheid. Naar zijn mening is een gebouw tijdloos en in harmonie met zijn omgeving.

De mannelijk en de vrouwelijke aspecten van een carré
Om tijdloosheid te bereiken heeft Goltstein gezocht naar een bepaald ritme, naar de juiste verhoudingen en daar stemt hij het materiaal ook op af. Bij het Holland Carré zijn het de raamopeningen die het ritme bepalen en het grote volume aan duurzame, donkere bakstenen, die aansluiten bij de belendende laagbouw, maar tegelijkertijd het beste passen bij de Nederlands luchten. Het ontwerp kent een balans tussen zakelijkheid en gevoel. Volgens Paul Goltstein de balans tussen de mannelijke en vrouwelijke elementen. Holland Carré is strak, zakelijk en maar kent ook golvende balustrades, die het vrouwelijke aspect accentueren.

Grootstedelijke allure
Termen als tijdloosheid, harmonie, kunst, ritme, duurzaamheid en balans hebben ertoe bijgedragen dat de gemeente Tilburg een modern complex met grootstedelijke allure rijker is, op een locatie waar de nieuwe Spoorzone zich verder zal ontwikkelen. Maar ook op een historische plek in de Noordhoek, dat een eeuw geleden nog buiten de stad lag.

Bo.2 architectuur en stedenbouw wil graag de opdrachtgevers – Aannemersbedrijf Van de Ven en Vesteda Groep – en alle adviseurs bedanken voor de samenwerking bij de realisatie van dit prachtige project.

Klik hier voor meer informatie.

terug naar het nieuwsoverzicht