Bo.2 tekent Beau innovatie agenda

17 April 2012

BEAU staat voor Built Environment, Architecture and Urbanism (BEAU) en is één van de negen aandachtsgebieden voor het topsectorenbeleid van het Ministerie van EL&I. Frank van der Hoeven (onderzoeksdirecteur faculteit Bouwkunde TU Delft) en Fred Schoorl (directeur BNA) leiden het netwerk.

BEAU moet de internationale reputatie en het concurrentievermogen van de Nederlandse creatieve sector verder versterken en innovatie bevorderen door middel van sterkere banden en samenwerking tussen design bedrijven, industrieën en overheidsinstellingen. In de vandaag gepresenteerde ‘roadmap’ staat een aanpak voor een innovatieprogramma waarmee overheid, kenniswereld en bedrijfsleven gezamenlijk aan de slag willen. BEAU beoogd een totale impuls voor deze sector te generen van ongeveer 9,5 miljoen euro per jaar.

BEAU is ondertekend door 30 partijen die de Nederlandse creatieve industrie ondersteunen waaronder: het Rijk, TU-Eindhoven, TNO, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en verschillende designbureaus waaronder: ARUP, OMA, H+N+S Landschapsarchitecten, Bo.2 architectuur en stedenbouw bv, e.a.

terug naar het nieuwsoverzicht