ZMOK School Parcours | Tilburg

De school is naadloos in de omgeving ingepast, zodat zij een vanzelfsprekende toevoeging vormt aan het stedelijk weefsel.

De materialisering is zowel buiten als binnen consequent doorgevoerd, waardoor de voor het Z.M.O.K.-onderwijs gewenste rust en prikkelarme omstandigheden ontstaan.

Het metselwerkpatroon verwijst naar het gevlochten matje; een geweven materiaal dat structuur en bescherming symboliseert. Structuur is wat deze groep kinderen heel hard nodig heeft.

De Z.M.O.K. school Parcours in Tilburg (school voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen) presenteert zich als een robuust, maar verfijnt gebouw. De gevel is opgebouwd uit 2 steensoorten, grof en fijn van textuur.

1 /4