Appartementen Zwijsenhof | Tilburg

Het Zwijsenhof.

Portieken en galerijen op verdieping.

Langsgevel aan de Hoogtedwarsstraat.

Voordeuren aan de straat.

De Zwijsenhof verjongt de oude straat met respect voor zowel de huidige eisen op het gebied van infrastructuur en woningdifferentiatie als de universele, oude waarden van schaal en ritmering.

De vierde en vijfde laag liggen terug van elkaar en van de voorgevel, het gebouw oogt daardoor minder massaal.

De verdeling van gevel en dak sluit aan bij verhouding bestaande straat. Het daklandschap is gedifferentieerd hierdoor oogt het minder massaal èn maakt het zich los van de straat.

Levensloopbestendige appartementen vormen een programmatische verrijking van de buurt. de verbijzondering van het dakvlak is ingezet als strategie voor geleidelijke schaalvergroting van een eeuwenoude stadsstraat.

1 /8