Sportcomplex forum | Roosendaal

Het Sportforum schermt het schoolplein en de school af van het geluid en fijnstof afkomstig van de snelweg. Daartoe zijn de gevels bekleed met fijnstofabsorberende stenen in schanskorven en beplanting op maaiveldniveau die eveneens graffiti overlast uitsluit.

Door de ondersteunende tussenlaag zijn alle looplijnen binnen het gebouw minimaal en is een systeem van gescheiden vieze- en schone schoen gangen mogelijk. De turnvereniging kan eventueel zelfstandig opereren, dankzij een extra entree op maaiveld.

Het kaveloppervlak maakt een stapeling van sportzalen onafwendbaar. De constructie die hiervoor nodig is wordt opgerekt zodat de niet sportfuncties ertussen kunnen. Het gebouw wordt zo transparant naar de A58 en maakt sociale controle op het schoolterrein mogelijk.

Het Sportforum is een prijsvraagontwerp voor een sportverzamelgebouw gekoppeld aan het nieuwe Jan Tinbergencollege langs de A58 in Roosendaal. In het sportforum wordt tevens een turnvereniging gehuisvest.

1 /4