Masterplan Tee Park | Tilburg

De visie zet in op optimale synergie tussen de grote publiektrekkers en woonwerkgebieden zonder de individuele identiteit en exploitatie in het gedrang te laten komen. Tee Park is een stedelijk zwaartepunt in de vorm van een groene oase.

Het kantorencluster staat op de zichtlijn van de toekomstige Burgemeester Brokxlaan en completeert de bebouwing langs de Ringbaan West. Het ontwikkelingsmodel is in samenwerking met de NHTV uitgewerkt.

Het T-Dome grenst aan de spoorboulevard, dichtbij het stadscentrum. Het is verzonken in het groen zodat het lijkt te bestaan uit losse objecten. Onder de groene deken zijn de sport- en muziekhal verbonden middels een shoppingmall en de parkeerberg.

Het ontwerp bestaat vanwege verschillende specifieke randcondities uit drie deelgebieden die onafhankelijk te ontwikkelen zijn. Een groen binnengebied verenigt de gebieden. Iedere ontwikkelingsvlek heeft een voorkant aan het park en is dus alzijdig.

Het T-Dome complex wordt voorgesteld als een publiek domein dat deel uitmaakt van een grotere stedelijke beleving. De strategie is om alle gebouwde elementen, waaronder kantoren en parkeergarages, in te bedden in één openbaar Tee Park.

Gemeente Tilburg heeft de ambitie een regionaal sport- en evenementencomplex op het Van Gend en Loos-rangeerterrein, op loopafstand van het Centraal Station, te realiseren. Voor de globale stedenbouwkundige visie is een prijsvraagontwerp gemaakt.

1 /6