Terreininrichting De Rooi Pannen | Tilburg

Bij de kruising van langzaamverkeerstromen is een bijzonder (verkeers)plein ontworpen. Het felrode fietspad doorkruist een verblijfsgebied waar de vier voetpaden als twee gekruiste bajonetten op aansluiten. De voetganger moet afwijken van zijn lijn en voorrang verlenen aan de fietser.

Bij de kruising van langzaamverkeerstromen is een bijzonder (verkeers)plein ontworpen. Het felrode fietspad doorkruist een verblijfsgebied waar de vier voetpaden als twee gekruiste bajonetten op aansluiten. De voetganger moet afwijken van zijn lijn en voorrang verlenen aan de fietser.

De (brom)fietser beweegt over een vloeiende lijn langs de verdiepte brede voetpaden die worden begrensd door betonnen zitelementen. Dit hele gebied kan worden beheerst vanuit de nieuwe portiersloge, die aan het centrale travohuis is opgehangen.

De campus heeft de uitstraling van een park gekregen. De in clusters aangeplante hoogstammige dennen zullen in de toekomst een rank dak vormen boven het glooiende groene tapijt.

De hoofdentree voor auto’s en vrachtverkeer is verplaatst, waardoor snel- en langzaam verkeer van elkaar gescheiden blijven op het terrein. De schoolgebouwen komen weer met hun voeten in het groen te staan, zoals oorspronkelijk beoogd.

Parallel aan de ontwikkeling van de MBO school voor vormgeving is een herstructurering en -inrichting van het schoolterrein voorgesteld. Voornaamste doelen; het scheiden van verkeersstromen en het verbeteren van de verblijfskwaliteit.

1 /6