VSO Intergaslocatie | Oosterhout

Er is een meanderende verkeerslus door het gebied gelegd die alle volumes ontsluit en die niet gebruikt kan worden door doorgaand verkeer. De weg heeft een parkachtige kwaliteit, mede dankzij de lage verkeersintensiteit.

De volumes zijn schijnbaar willekeurig op een groen veld geplaatst, echter dusdanig dat doorzichten ontstaan waardoor alle woongebouwen een relatie aangaan met de omgeving.

Een grote diversiteit aan woningen is mogelijk.

Om aansluiting te vinden op de kenmerkende kwaliteiten van het omringende gebied is gekozen voor een studie naar compacte woongebouwen in een te ontwikkelen parkachtige omgeving.

Steeds meer bedrijvenlocaties worden opgeslokt door stadsuitbreidingen en liggen daardoor ingeklemd tussen woonwijken. Het Intergas-terrein in Oosterhout, een kantoorgebouw met daaromheen enkele hectaren aan industrieterrein, is zo’n locatie.

1 /5