VSO Heuvelpark | Dongen

Het nieuwe beekdal vormt een aanzet tot een doorgaande, groene beek-route in Dongen.

Het karakter van de woonvelden wordt sterk bepaald door hun ligging aan het park.

In het plangebied wordt de landschappelijke kwaliteit van het Donge beekdal versterkt en verbonden met de omringende wijken. In de overgangsgebieden worden nieuwe woonmilieus ontworpen die een aanvulling vormen op de huidige woningvoorraad.

Met dit studieplan wordt gestreefd de bijzondere, parkachtige kwaliteit van het gebied te versterken èn voor de toekomst veilig te stellen.

Tegen het centrum van Dongen liggen de terrein van een voormalige leerlooierij en de kloostertuin van de broeders Glorieux. Dit gebied is in de afgelopen eeuw ingesloten door verdere uitbreidingen van Dongen

1 /5