Beeldkwaliteitplan Vrachelen 4-5 | Oosterhout

De waaiervorm zorgt voor een ‘natuurlijke’ verdichting naar de stad. Binnen deze nieuwe structuur zijn uiteenlopende woonmilieus te realiseren die het groene cultuurlandschap gemeenschappelijk hebben.

Gekoppeld aan beeldkwaliteit is daarom een wijziging van de structuur voorgesteld, gebaseerd op aanwezige landschappelijke dragers: de oorspronkelijke lintbebouwing en houtwallen worden vermenigvuldigd in een waaier.

De bestaande structuurvisie stelt een harde hoge stadsrand voor waarbij uitzicht wordt geboden op het buitengebied. Deze relatie is eenzijdig; eenmaal in het buitengebied wordt het beeld door de nieuwe bebouwing aangetast.

Het beeld van kleine gebouwclusters tussen groene coulissen zou behouden moeten blijven én moet beleefbaar zijn voor de nieuwe bewoners van het gebied.

Oosterhout wordt uitgebreid met de wijk Vrachelen. Voor de nieuwe stadsrand is een structuur en beeldkwaliteit voorgesteld met oog voor het authentieke landschap.

1 /5