Bedrijventerrein De Wig | Breda

Het plan dat Bo.2 met Hooper heeft gemaakt geeft de stad Breda een samenhangend visitekaartje aan de A16. Het zonder plan uitgeven van kavels op deze prominente locatie zou de stad een rommelige en uitwisselbare uitstraling geven.

Bedrijven met grotere ruimtevraag kunnen meerdere stroken benutten. Op het achterterrein hebben ze alle ruimte om meerdere stroken te koppelen. Door de gevel in de tussengebieden terug te leggen kan ieder bedrijf zijn identiteit profileren.

De cluster is verdeeld in stroken met een variërende breedte afgewisseld met een spatie van ongeveer 8 meter. Aan de kop van de strook dient het bedrijf zich te presenteren. Vanaf het 2de maaiveld worden gebruikers uitgenodigd hun een hoogteaccent te bouwen.

Het gebied dat vroeger deel uit maakte van het agrarische landschap te westen van de A16 is nu ineens de entree van de stad Breda geworden. Gezien de ligging aan de belangrijkste verbinding tussen Nederland en België is het een aantrekkelijke locatie voor bedrijven.

1 /4