Westermark Boulevard | Tilburg

Vergroten tegenstelling rood/groen: afvlakken groene helling.

Het eindmodel van de verkenning laat zien hoe het volledig uitnutten van de latent aanwezige kwaliteiten van de verbindingsas Conservatoiumlaan-Statenlaan aan beide aanliggende wijken de broodnodige context en verbreding van het woonaanbod geeft.

Uitgangspunten: een programma met stedelijke allure dat voorziet in haalbare woon-, bedrijfs- en onderwijsfaciliteiten. Ruim aandacht is besteed aan de openbare ruimte aan de Westermarkt Blvd en de mogelijkheden van het NS-Station Tilburg West.

Doel van de stedenbouwkundige verkenning is een breedgedragen massastudie en concept inrichtingsplan op basis waarvan concrete deelplannen ontwikkeld kunnen worden.

In opdracht van de gemeente heeft Bo.2 een studie gedaan naar de Westermarkt Boulevard, de as Conservatoriumlaan-Statenlaan in Tilburg.

1 /5