VSO dorpskern | Gilze

Het samenvoegen van verschillende bebouwingsvarianten levert een authentiek beeld op.

De typische verschijningsvorm van de oude leerlooierijen is het architectonisch uitgangspunt voor de verschijningsvorm van de woningen op de diverse percelen.

Bij de herontwikkeling rondom de historische dorpskern van Gilze is ervoor gekozen zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij de bestaande structuur alsmede de historische achtergrond van dit deel van Noord-Brabant.

1 /3