Appartementen Mariaoord | Vught

De renovatie is gebaseerd op handhaving van de oorspronkelijke gebouwstructuur. De oorspronkelijke gang bevat de hallen, de lokalen worden woonkamers. Details komen ook zoveel mogelijk terug, inclusief oorspronkelijke deuren, met rijk gedetailleerd lijstwerk en architraven.

In de drie voorgevels blijft het beeld onveranderd, aan de achterkant zal volume worden toegevoegd. Hier zijn de badkamers, keukens en buitenruimten voorzien. De minimalistische architectuur staat in contrast met het monument.

De renovatie is gebaseerd op handhaving van de oorspronkelijke gangstructuur van het schoolgebouw met lokalen als woonkamers.De gang komt als centraal element in de woningen terug, inclusief oorspronkelijke deuren, met rijk gedetailleerd lijstwerk en architraven.

Het uit 1911 daterende monument is in opdracht van de ‘zusters Ursulinen’ gebouwd als onderkomen voor een onderwijzersopleiding. In de nieuwe bestemming als woongebouw staat behoud van (historisch)waardevolle elementen en structuren voorop.

1 /4