VSO Overhoek De Akker | Berkel-Enschot

De vier herkenbare woongebieden takken onafhankelijk aan op de nieuwe wijkontsluiting. Ze worden intern ontsloten door een kleinschalige ringstructuur waarbinnen collectieve erven liggen. De buurten worden op hun beurt verbonden door een nieuw lint.

De Hoolstraat vormt de begrenzing van het plangebied. Gezien de rol die landschap speelt in het plan De Akker is samenwerking gezocht met HNS Landschapsarchitecten.

De visie zet in op een intensivering van het coulissenlandschap waarbij zoveel mogelijk gewoond wordt aan de dorpsgrens. Deze behoudt gelijktijdig haar groene aangezicht. Om dit te bereiken is het plangebied ingedeeld in groene kamers.

In de overhoeken van Berkel-Enschot worden een aantal uitbreidingswijken ontwikkeld volgens de toolkid ‘dorps wonen’ van de gemeente Tilburg. De Akker is zo’n overhoek in het aan de noordzijde van het dorp gelegen coulissenlandschap.

1 /4