Appartmenten Hertogplein | Nijmegen

Er ontstaat een modern stedelijk woonmilieu rond het naar de stad geopende woonhof, bestaand uit zeer diverse woningtypen. De ingreep functioneert als een structurerend element ten opzichte van zijn omgeving en neemt deze tegelijk in zich op.

Samen met het gevelontwerp en door aan te sluiten op omliggende rooilijnen worden de relatief grote volumes als vanzelfsprekend ingebed in hun omgeving.

Het ontwerp vormt één van de gevels aan het historische Hertogplein. De omliggende wijk omvat hoofdzakelijk geschakelde solitairen. Deze typische verkaveling is ingezet om tot een trapsgewijze schaalvergroting te komen binnen de nieuwe bouwvolumes.

In het centrum van Nijmegen zijn verdeeld over twee locaties 48 appartementen ontworpen. De appartementen liggen op een commerciële plint, waarop zich een woonhof bevindt. De grootste locatie biedt tevens plaats aan een ondergrondse parkeergarage.

1 /4