Verkavelingsplan Nuenen West | Nuenen

Het centrum van Nuenen en Eindhoven zijn snel per auto of met OV bereikbaar zijn. Daarnaast is een informeel netwerk voor langzaam verkeer in de openbare ruimte aangelegd. Vanaf de erven lopen routes langs de pleinen en doorzichten op het Dommeldal naar aangrenzende gebieden.

Het centrum van Nuenen en Eindhoven zijn snel per auto of met OV bereikbaar zijn. Daarnaast is een informeel netwerk voor langzaam verkeer in de openbare ruimte aangelegd. Vanaf de erven lopen routes langs de pleinen en doorzichten op het Dommeldal naar aangrenzende gebieden.

Appartementengebouwen in de vorm van een Maison Grange, notariswoningen en hoge herenhuizen accentueren de bijzondere plaatsen in het plan, zoals brinken, belangrijke kruispunten, scholenclusters en pleinen.

In het verlengde van het beeldkwaliteitplan van Juurlink en Geluk, zijn door Bo.2 vijf woonmilieus omschreven middels regels welke structuur geven aan de ogenschijnlijk willekeurige verkaveling. Dit consequente systeem van straatprofielen en sferen vergemakkelijkt de oriëntatie.

Tussen Eindhoven en Nuenen ligt het Dommeldal dat zal worden omgevormd tot landschapspark. Aangrenzend wordt de wijk Nuenen West ontwikkeld. Belangrijkste karakteristiek van dit plan is het dorpse en landschappelijke karakter: Nuenen West en het buitengebied vloeien in elkaar over.

1 /5